Optimalizace montážních procesů

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Tato bakalářská práce se zabývá uplatněním principů štíhlé výroby při optimalizaci montážních procesů ve společnosti vyrábějící kompresory. Řešení vychází z analýzy procesů ve společnosti a soustředí se na eliminaci ztrát plynoucích z nastavení velikosti pojistných zásob u C-položek. Návrhem je zpracování metodiky jak postupovat k odhalení špatně nastavených pojistných zásob.
My bachelor thesis is focused on the principles of lean manufacturing for optimization of assembly processes in a company that makes compressors. The solution I present is based on the analysis of the processes in the company. It mainly considers the elimination of the losses resulting from the setting of the C-items safety stock. My proposal contains methodology designed to discover wrongly set safety stock.
Description
Citation
ŠMÍD, M. Optimalizace montážních procesů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2012.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Ekonomika a procesní management
Comittee
prof. Ing. Miroslav Píška, CSc. (předseda) prof. Ing. Petr Dostál, CSc. (místopředseda) Ing. Jiří Luňáček, Ph.D., MBA (člen) doc. Ing. Robert Zich, Ph.D. (člen) Mgr. Stanislav Nisler (člen)
Date of acceptance
2012-06-15
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO