Konstrukční návrh zavěšení technických a zavazadlových schrán autobusu

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Bakalářská práce se zabývá návrhem zavěšení (pantů) pro dveře technických a zavazadlových schrán autobusu. Teoretická část je zaměřena na typy zavěšení a jejich možnosti. Praktická část se věnuje návrhovému procesu včetně analýzy soustavy pomocí výpočtů a měření. Je navrženo univerzální řešení použitelné pro různé rozměry dveří, které je zároveň schopné splnit požadavky na odvod vody a seřízení dveří. Výsledná sestava je pomocí výpočtů optimalizována a jsou zhodnoceny její přínosy a dopady.
The bachelor's thesis deals with the design of hinge for the doors on bus technical and luggage compartments. The theoretical part is focused on the types of hinges and their capabilities. The practical part deals with the design process, including system analysis using calculations and measurements. A solution universally applicable on different door sizes is proposed, which also meets the requirements for water drainage and door adjustment. The final assembly is optimized by calculations. Benefits and impacts are evaluated.
Description
Citation
DANĚK, L. Konstrukční návrh zavěšení technických a zavazadlových schrán autobusu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2021.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Stavba strojů a zařízení
Comittee
doc. Ing. Radek Knoflíček, Dr. (předseda) doc. Ing. Róbert Jankových, CSc. (místopředseda) Ing. Jan Pavlík, Ph.D. (člen) Ing. Zdeněk Tůma, Ph.D. (člen) Ing. Vendula Sámelová, Ph.D. (člen) Ing. Radim Blecha, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2021-06-10
Defence
Prezentace: - Motivace - Cíle práce - Současný stav poznání - Současný stav konstrukce - Překážky návrhu - ochrana před vodou, kompenzace odchylek - Konstrukční návrhy - překážky uchycení - Fiinální řešení - animace - Závěr Student podrobně seznámil členy komise s výsledky své práce a odpověděl vyčerpávajícím způsoobem na otázku oponenta. Otázky členů komise: - Jak budete měřit uvedené rozměry? - Jak zajistíte povolení od vybrací? - Je představený kus prototipem a je už plánovaná výroba? - Jak jste tvořil statistický soubor odchylek rozměrů dveří? - Jak proběhlo kontrolní měření druhou metodou měření? Student jistě odpověděl na všechny otázky členů komise.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO