Řezání měřících trojdoteků z tvrdokovu nekonvenční technologií ED

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Práce pojednává o nekonvenčních metodách obrábění zaměřená především na elektroerozivní drátové řezání. V úvodu jsou popsány základní principy a podstata elektroerozivního obrábění. Praktická část je zaměřena na řešení stávajícího problému – snížení zmetkovitosti měřících trojdoteků při výrobě ve firmě Kovo Jančo.
This work deals with unconventional machining methods focused primarily on the wire EDM cutting. The introduction describes the basic principles and essence of electrical discharge machining. The practical part is focused on solving the current problem - reducing scrap of measuring triple contacts in the production company Kovo Jančo.
Description
Citation
SMITAL, P. Řezání měřících trojdoteků z tvrdokovu nekonvenční technologií ED [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2012.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Strojírenská technologie
Comittee
prof. Ing. Bohumil Bumbálek, CSc. (předseda) doc. Ing. Vít Jan, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Josef Sedlák, Ph.D. (člen) Ing. Oskar Zemčík, Ph.D. (člen) Ing. Miroslav Frost (člen) Ing. Karel Neužil (člen)
Date of acceptance
2012-06-11
Defence
Student seznámil komisi s obsahem a výsledky své bakalářské práce a zodpověděl otázky vedoucího a oponenta a dalších členů komise. Zhodnoťte a vysvětlete postup technicko-ekonomického hodnocení. V jakém softwaru je konstruován model obrobku? Jakám způsobem jste měřil hotovou součást s tak vysokou přesností? Co jsou pnutí, o kterých se zmiňujete ve Vaší prezentaci? Slyšel jste pojem zbytková napětí? Jak je definován elektrický proud? Proč používáte termín tvrdokov? Máte v BP technický výkres obrobku? Jaký by mohl být další postup výroby této součásti? Jak se kontrolují ventily? Jaký byl průběh zpracování BP? U kterých praktických činností jste skutečně byl?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO