Moderní metody rekonstrukce saturovaných signálů

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Diplomová práce řeší problematiku degradace signálů saturací a metody pro její odstranění a rekonstrukci signálu. Jsou popsány základní poznatky z matematiky, signálového zpracování a řešení optimalizačních úloh. Předmětem práce je implementace základních algoritmů určených pro odstranění tvrdého clippingu a vytvoření zvukové databáze, na které jsou prováděny testy a porovnání dvou algoritmů. Na tyto implementace navazuje modelování měkkého clippingu a následná rekonstrukce vzorků pomocí upravených algoritmů. Rekonstruované vzorky jsou otestovány subjektivním poslechovým testem MUSHRA a výsledky jsou následně statisticky vyhodnoceny.
This master's thesis deals with the problems of signal degradation caused by clipping and methods for its removal and signal restoration. Basics of mathematical formulations needed, signal processing and optimalization tasks are described. The goal of this thesis is the implementation of basic algorithms used for hard declipping and creating an audio database later used for testing these algorithms. These implementations are followed by modeling of soft clipping and later restored using the improved algorithms. The restorations are tested using the subjective hearing test MUSHRA and the results are statistically evaluated.
Description
Citation
BERÁNEK, Š. Moderní metody rekonstrukce saturovaných signálů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2023.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Zvuková produkce a nahrávání
Comittee
prof. Mgr. Pavel Rajmic, Ph.D. (předseda) doc. Ing. MgA. Mgr. Dan Dlouhý, Ph.D. (místopředseda) PhDr. Aleš Dvořák (člen) Dr. Ing. Libor Husník (člen) Ing.MgA. Edgar Mojdl, Ph.D. (člen) Ing. Daniel Kováč (člen)
Date of acceptance
2023-06-08
Defence
C: Student obhájil diplomovou práci s výhradami a odpověděl na otázky členů komise a oponenta. Otázky oponenta: Definujte rozdíl mezi diskrétní Fourierovou řadou a diskrétní Fourierovou transformací. Jak se liší diskrétní Gaborova transformace a krátkodobá Fourierova transformace. Jak byla stanovena základní hypotéza H0 u poslechových testů a proč nebyly hodnoceny stejné nahrávky nástrojů uměle vytvořených a reálně nahraných? Jak souvisí výsledek statistické analýzy s popsanými matematickými metodami?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO