Snižování CO2 pomocí řas

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Práce je zaměřena na proces kultivace řas a jejich využití pro snižování emisí oxidu uhličitého. Hlavním cílem práce je hmotnostní a tepelná bilance fotobioreaktoru a návrh řešení regulace teploty. V rámci práce byla vypracována rešerše, která se zabývá jednotlivými typy bioreaktorů a fotobioreaktorů, aktuální situací kolem klimatu a vlivu kultivace mikrořas na emise oxidu uhličitého. V práci je popsán model pro regulaci teploty a přenosu hmoty deskového fotobioreaktoru.
The aim of this final thesis is the process of algae cultivation their use for carbon dioxid reduction. The main objective of this work is the mass and heat balance of the photobioreactor and the design of a temperature control system. Within the research work, an overview of certain types of bioreactors and photobioreactors, the current situation around the climate and the impact of the cultivation of algae on carbon dioxide emissions. The model for temperature control and mass transfer of a plate photobioreactor is created in this work.
Description
Citation
NAIDER, J. Snižování CO2 pomocí řas [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2021.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Energetika, procesy a životní prostředí
Comittee
doc. Ing. Jiří Pospíšil, Ph.D. (předseda) Ing. Ladislav Šnajdárek, Ph.D. (místopředseda) Ing. Marian Brázdil, Ph.D. (člen) Ing. Martin Lisý, Ph.D. (člen) Ing. Jiří Škorpík, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2021-06-10
Defence
Student odprezentoval záverečnou práci a plně odpovědel na otazky oponenta: 1) popište uvažovaný fotoreaktor ?2)představte jednotlivé prvky reaktoru? 3)jaké faktory je možné brát do úvahy při idealizaci procesu ? 4) jak se změní celková bilance reaktoru v případě zanešení stěn? Student byl v následné rozpravě tázan na otazky: Byla zohledněna vlnová délka zářivek? Zodpovězeno; Kde se používá odstranění CO2 kvůli zkvalitnění produktu, nezodpovězeno; Je v reaktoru použito nějaké speciální sklo? Zodpovězeno;
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO