Využití metody Fused Deposition Modeling pro lékařské účely

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Bakalářská práce se zabývá problematikou využití lékařských pomůcek k medicínským účelům. První část práce je zaměřena na současný stav problematiky a popisuje dostupné technologie Rapid Prototyping. Druhá část popisuje realizaci výroby modelu kosti kolenního kloubu na 3D tiskárně uPrint s využitím metody Fused Deposition Modeling a zabývá se také hodnocením nákladů na výrobu 3D modelů pomocí metody Fused Deposition Modeling ve srovnání s jinými dostupnými technologiemi.
The bachelor‘s thesis deals with the use of medical devices for medical purposes. The first part focuses on the current state of the problem and describes the current rapid prototyping technology. The second part describes an implementation of production of knee joint bones, a 3D printer by using the method uPrint Fused Deposition Modeling and deals with the evaluation of the cost of producing 3D models using the Fused Deposition Modeling in comparison with other current technologies.
Description
Citation
ŠEVČÍKOVÁ, L. Využití metody Fused Deposition Modeling pro lékařské účely [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2011.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Ekonomika a procesní management
Comittee
prof. Ing. Marie Jurová, CSc. (předseda) Ing. Jan Roubal (místopředseda) doc. Ing. Vít Chlebovský, Ph.D. (člen) Ing. Josef Veselý, CSc. (člen) Ing. Jaroslav Rompotl (člen)
Date of acceptance
2011-06-21
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO