Analytické metody určující kvalitu lepeného spoje dřevěného adherendu

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
Předkládaná bakalářská práce je zaměřena na hodnocení analytických metod, které jsou určeny pro analýzu lepené spáry u dřevěného adherendu. Hlavní náplň práce je zaměřena na konkrétní metody, tj. metody určování proniku lepidla do dřevěného adherendu pomocí fluorescenční mikroskopie, dále metodu infračervené spektrometrie (FTIR) a dynamicko-mechanické analýzy (DMA) polymerů.
Bachelor's thesis is focused on evaluation of analytical methods, which are used for analyzing of bondline in timber adherend. Primary goal of this thesis is focused on specific methods, it means methods used for evaluation of adhesive flow into timber adherend with help of fluorescence microscopy, method of FTIR Fourier transform infrared spectroscopy and thermal analysis method such as Dynamical - mechanical analyse.
Description
Citation
ŠMÍRA, D. Analytické metody určující kvalitu lepeného spoje dřevěného adherendu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2012.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Stavebně materiálové inženýrství
Comittee
Date of acceptance
2012-06-12
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO