Zkoušky tvařitelnosti a jejich uplatnění v praxi

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
E
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Bakalářská práce obsahuje stručný přehled zkoušek tvařitelnosti a to jak základních, tak i některých vybraných technologických. Vysvětleny jsou základní prinicipy, použitelnost, způsoby vyhodnocováníní a případné využití v praxi.
Bachelor thesis provides a brief overview of tests and formability of both primary and some of the selected technology. Explained the basic prinicipy, usability, and possible ways vyhodnocováníní use in practice.
Description
Citation
OŠŤÁDAL, J. Zkoušky tvařitelnosti a jejich uplatnění v praxi [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2011.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Strojní inženýrství
Comittee
doc. Ing. Pavel Rumíšek, CSc. (předseda) doc. Ing. Jindřich Špaček, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Milan Dvořák, CSc. (člen) Ing. Bohumil Jedovnický, CSc. (člen) Ing. Eva Peterková, Ph.D. (člen) Ing. Kamil Podaný, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2011-06-21
Defence
Student seznámil komisi s výsledky své závěrečné práce. Student odpověděl na otázky oponenta. Otázky zkušební komise: 1. Komplexní ukazatele tvařitelnosti. 2. Co zahrnuje technologická tvařitelnost? 3. Může se u měkké oceli vyskytovat výrazná mez kluzu?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO