Vytvoření elektrochemických čidel pro testování DNA

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Účelem této práce bylo navržení a realizace elektrochemických čidel na analýzu DNA pomocí tlustovrstvé technologie. Spolu s nutnou teorií je rozvedena výroba od návrhu až po jednotlivé kroky při realizaci. Dále je popsáno měření spolu s výsledky a vyhodnocení z hlediska použití čidel v praxi.
The objective of this work was creation of an electrochemical sensor for DNA analysis using thick layer technology. Development of sensors is described from the design face with particular steps of realization along with theory. Measurements with results and evaluation of possible application in common use are described.
Description
Citation
ŠÍLENÝ, J. Vytvoření elektrochemických čidel pro testování DNA [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2008.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Mikroelektronika a technologie
Comittee
prof. Ing. Dalibor Biolek, CSc. (předseda) doc. Ing. Vladimír Kolařík, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Lukáš Fujcik, Ph.D. (člen) Ing. Jiří Špinka (člen) prof. Ing. et Ing. Fabian Khateb, Ph.D. et Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2008-06-13
Defence
Student přednesl prezentaci pro obhájení své bakalářské práce na téma Vytvoření elektrochemických čidel pro testování DNA. Student vyčerpávajícím způsobem odpověděl na položené otázky.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO