Kontrolní plán tlakové nádoby

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Cílem této bakalářské práce je vytvoření kontrolního plánu tlakové nádoby ve spolupráci se společností Frauenthal Automotive Hustopeče s.r.o.. V teoretické části práce se zabývám řešenou problematikou a jejími souvisejícími dokumenty či normami. V části praktické popisuji využití všech souvisejících dokumentů a samostatnou tvorbu kontrolního plánu.
The aim of this bachelor thesis is to create a control plan for a pressure vessel in cooperation with company Frauenthal Automotive Hustopeče s.r.o.. In the theoretical part of thesis I deal with the subject and its related documents or standards. Then I describe utilization all of related documents and creation of control plan in the practical part.
Description
Citation
TESAŘOVÁ, T. Kontrolní plán tlakové nádoby [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2020.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Kvalita, spolehlivost a bezpečnost
Comittee
doc. Ing. Róbert Jankových, CSc. (předseda) doc. Dr. Ing. Daniel Prostredník, CSc. (místopředseda) Ing. Pavel Houška, Ph.D. (člen) Ing. Luboš Kotek, Ph.D. (člen) Ing. Daniel Zuth, Ph.D. (člen) Ing. Jan Augste, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2020-07-15
Defence
Studentka seznámila členy komise se svou závěrečnou prací na téma: „Kontrolní plán tlakové nádoby“. Studentka odpověděla bez zaváhání a do hloubky na otázky oponenta se všemi náležitostmi.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO