Řešení technologie součásti "tvářecí segment" ve firmě Šmeral Brno

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
D
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Záměrem bakalářské práce je představení technologie příčného klínového válcování a vypracování studie celkové soustavy tvářecích segmentů se zaměřením na technologii obrábění dané sestavy ve společnosti Šmeral Brno a. s. Poznatky z odborné literatury a získané praktické zkušenosti umožnily vypracování rozboru konstrukční sestavy a technologie zaměřené na frézovací operace ve vazbě na zadanou součást.
The purpose of the bachelor thesis is to explain the technology of cross rolling and working of study of the system of shaping segments with the focus on that technology used in Company Šmeral Brno a. s. After studying of the literature and gaining of practical experience there was worked out analysis of the construction set and analysis of partial milling operations.
Description
Citation
BARTOŠEK, P. Řešení technologie součásti "tvářecí segment" ve firmě Šmeral Brno [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2011.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Strojírenská technologie
Comittee
doc. Ing. Anton Humár, CSc. (předseda) doc. Ing. Vít Jan, Ph.D. (místopředseda) Ing. Oskar Zemčík, CSc. (člen) doc. Ing. Jozef Majerík, Ph.D. (člen) Ing. Štefan Bajčík, Ph.D. (člen) Ing. Jaroslav Jambor, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2011-06-15
Defence
Bakalář seznámil komisi s obsahem a výsledky své bakalářské práce a zodpověděl otázky oponenta a dalších členů komise. Co je to "speciální pila"? Viz termín v práci. Jaké pily pro dělení materiálu máme? Jak lze renovovat nástroj? Značení ocelí. Co je za materiál 19 554.3? Co znamená ".3"? Pracoval i student v programu Ideas, o kterém se zmiňuje v práci? Podle čeho byly voleny řezné podmínky?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO