Hodnocení výkonnosti podniku

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Tato bakalářská práce se zabývá hodnocením výkonnosti společnosti Rašnerova pekárna. První část práce obsahuje teoretické údaje, které se týkají hodnocení výkonnosti podniku a druhy modelů k jeho měření. V druhé části práce je představena společnost Rašnerova pekárna a její krátká historie. Hlavní část tvoří zpracované odpovědi na otázky dle Modelu Start, jejich vyhodnocení v tabulkách a návrh na zlepšení.
This bachelor thesis deals with the evaluation of the performance of the Rašnerova pekárna company. The first part of the thesis includes theoretical informatik concering evaluation of performance of a company and type sof models for its measurement. In the sekond part of the thesis the informatik about the Rašnerova pekárna company and its short history is presented. The main part is formed by compiled answers to the questions according to the Start Model and thein evaluation in charts as well as suggestion for improvement.
Description
Citation
BOŽIČOVÁ, M. Hodnocení výkonnosti podniku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2014.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Ekonomika a procesní management
Comittee
prof. Ing. Miroslav Píška, CSc. (předseda) doc. Ing. Zdeněk Sojka, CSc. (místopředseda) PhDr. Emilie Franková, Ph.D. (člen) Ing. Zdeňka Videcká, Ph.D. (člen) Ing. Josef Veselý, CSc. (člen)
Date of acceptance
2014-06-19
Defence
Otázky oponenta práce: odpovězeno Otázka prof. Ing. Miroslav Píška, CSc.: Kdo je cílový zákazník společnosti? odpovězeno Otázka doc. Ing. Zdeněk Sojka, CSc.: Z jakého důvodu skupuje daná firma půdu na vyškovsku? odpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO