Návrh otopné soustavy s tepelným čerpadlem pro vytápění rodinného domu

No Thumbnail Available
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Diplomová práce se zabývá návrhem nízkoteplotního vytápění rodinného domu pomocí tepelného čerpadla. Úvod obsahuje zamyšlení nad nutností využívání obnovitelných zdrojů ve vytápění. Druhá, praktická část je věnována popisu objektu a navrhovaného způsobu vytápění. Dále výpočet tepelných ztrát, návrh nízkoteplotního kotle, tepelného čerpadla, zabezpečovacího zařízení, otopných těles, dimenzování a regulaci otopné sítě. Závěrečná část se věnuje zhodnocení zvoleného způsobu vytápění a jeho provozu.
This master`s thesis deals with low-temperature heating that employs a heat pump. The introduction gives reasons for utilization of the renewable heat sources for heating. The next part focuses on a practical application of renewables on the heating of a family house. It covers a detailed description of the building and the designed heating system which includes: the calculation of thermal losses, design of the low-temperature boiler, heat pump, safety devices, heating elements, sizing and control of the system. The last part is devoted to the assessment of the system performance.
Description
Citation
VALEŠOVÁ, J. Návrh otopné soustavy s tepelným čerpadlem pro vytápění rodinného domu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2010.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Technika prostředí
Comittee
doc. Ing. Eva Janotková, CSc. (předseda) prof. Ing. Miroslav Jícha, CSc. (místopředseda) prof. Ing. Milan Pavelek, CSc. (člen) doc. Ing. Zdeněk Kratochvíl, CSc. (člen) Ing. Stanislav Patočka, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2010-06-17
Defence
doc. Janotková Jak je řešena pokládka podlahové otopné plochy? doc. Kratochvíl Je nějak vyřešena situace, kdy dojde k prasknutí plastového topného hadu?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Přístup k plnému textu prostřednictvím internetu byl licenční smlouvou omezen na dobu 10 roku/let
DOI
Collections
Citace PRO