Podnikatelský záměr - návrh na založení vinařství

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Obsahem bakalářské práce „Podnikatelský záměr – návrh na založení vinařství“ je zpracování a vytvoření návrhu podnikatelského záměru na založení reálného podniku. Zpracování teoretické části slouží jako podklad pro následující analytickou a praktickou část. V analytické části jsou prozkoumány vnější a vnitřní faktory podnikatelského prostředí. Praktická část se zabývá tvorbou konkrétního podnikatelského záměru. Závěrem této bakalářské práce je vyhodnocení ekonomické efektivnosti opatření.
The content of this thesis ,„Business plan – a proposal for the establishment of winery“ is processed and the subsequent of the draft business plan for establishing a business. Processing the theoretical part serves as the basis for the following analytical and practical part. The analytical part examines the external and internal factors of the business environment. The practical part deals with the creation of the business plan. The conclusion of this bachelor thesis is the evaluation of the economic efficiency of the measure.
Description
Citation
RAKOVÁ, V. Podnikatelský záměr - návrh na založení vinařství [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2018.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Ekonomika podniku
Comittee
doc. Ing. Vojtěch Bartoš, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Jiří Beneš, CSc. (místopředseda) Ing. Pavel Mráček, Ph.D. (člen) Ing. Martin Mucha, Ph.D. (člen) Ing. Jiří Luňáček, Ph.D., MBA (člen)
Date of acceptance
2018-06-15
Defence
otázky oponenta: zodpovězeno doc. Beneš: Proč je zde relativně nízká cena Ryzlinku rýnského? zodpovězeno doc. Beneš: Chystá dané vinařství spolupráci s pohostinstvím v dané oblasti? zodpovězeno Ing. Mucha: Máte zajištěné cesty přímého prodeje? zodpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO