Mikroklima budov ve vztahu k energetické náročnosti – vybraná problematika

Loading...
Thumbnail Image
Date
2012
ORCID
Advisor
Referee
Mark
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury
Abstract
Stať pojednává o vztahu technických zařízení v budovách a energetické náročnosti provozu budov s mikroklimatem budov. Rovněž se věnuje popisu nástroje CALC ESD_1_2011, který byl vyvinut za účelem jednoduchého hodnocení energeticky soběstačných domů.
The thesis deals with the relationship of technical equipment of buildings and energitical consumption of buildings and the microclimate of buildings. I also refer to so called „CALC ESD_1_2011 " which is an tool for calculation of energy self -sufficient buildings.
Description
Citation
XVI. Vědecká konference doktorandů: sborník textů. 2012 s. 221-227. ISBN 978-80-214-4463-8
Document type
Peer-reviewed
Document version
Published version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Comittee
Date of acceptance
Defence
Result of defence
Document licence
© Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury
DOI
Citace PRO