Dvě úlohy z oblasti zpracování videa netradičními prostředky

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
E
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Cílem této práce je pomocí řídké reprezentace signálů řešit dvě úlohy z oblasti zpracování videa. Je zde objasněna problematika tradičního řešení dvou efektů, tedy separace pozadí od pohybujícího se popředí a obnovení dvou obrazů z neúplného pozorování jejich křížového prolnutí, a také problematika řídkosti signálů. K řešení bylo použito metody sledování hlavních komponent (PCP). Výsledný algoritmus implementován v prostředí MATLAB a následně otestován simulovanými a reálnými daty.
The aim of this work is to solve two problems from the field of video editing by means of sparse representation of signals. The problematics of the traditional realisation of two effects, which are background separation of and separation background from moving foreground, is clarified here, as well as the problematics of sparse signals. The solutions was achieved through the method of Principal component analysis (PCP). The resulting algorithm is implemented and tested by simulated and real data.
Description
Citation
KÁNSKÝ, A. Dvě úlohy z oblasti zpracování videa netradičními prostředky [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2017.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Audio inženýrství
Comittee
doc. Ing. MgA. Mgr. Dan Dlouhý, Ph.D. (předseda) doc. Mgr. Pavel Rajmic, Ph.D. (místopředseda) Ing. Ladislav Káňa (člen) doc. Ing. Petr Sysel, Ph.D. (člen) MgA. Lukáš Nábělek (člen)
Date of acceptance
2017-06-21
Defence
1. Jak si vysvětlujete vznik "stínu" uprostřed křižovatky v nízkohodnostní složce videa? 2. Popište, jaké jste nastavil stoupací kritérium, parametr µ a kolik proběhlo iterací.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO