Návrh komunikační strategie společnosti

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Bakalářská práce se zaměřuje na komunikační strategii podniku a návrh zlepšení této strategii v rámci jednotlivého podniku. Specifikuje aktuální komunikační strategii na příkladě vybrané firmy a taky navrhuje efektivní metody potřebné k zlepšení komunikační strategie pro tuto firmu.
The bachelor thesis focuses on communicative strategy of the enterprise and suggests improvement of this strategy in to specific enterprise. Specifies actual communicative strategy on example of selected company and also suggests effective methods needed to improve communicative strategy for this company.
Description
Citation
HASANBAYOVA, S. Návrh komunikační strategie společnosti [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2012.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Ekonomika a procesní management
Comittee
prof. Ing. Vojtěch Koráb, Dr., MBA (předseda) doc. Ing. Vojtěch Bartoš, Ph.D. (místopředseda) Ing. Kristína Sághy Estélyi, Ph.D. (člen) Ing. Vladimír Bartošek, Ph.D. (člen) Mgr. Štěpán Konečný, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2012-06-14
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO