Automatizované testování webových stránek

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
E
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií
Abstract
Práce se týká automatizace testů uživatelského rozhraní. Po stručném úvodu jsou popsány některé nástroje, které usnadňují tvorbu automatických testů uživatelského rozhraní webových aplikací a následně je prezentován návrh architektury automatizačního frameworku, který umožňuje jeho uživatelům psát automatizační testy jednoduše. Práce končí rozborem praktických příkladů a validací návrhu.
This paper deals with user interface testing automation. After a brief introduction a description of tools facilitating the making of a suite of automated web application user interface tests follows. Afterwards a proposition of an architecture design of an automation framework allowing its users to write user interface test easily is provided. The paper concludes with an analysis of practical examples and validation of the architecture design.
Description
Citation
JENIŠ, V. Automatizované testování webových stránek [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2014.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Informační technologie
Comittee
doc. Dr. Ing. Dušan Kolář (předseda) doc. Ing. Zdeněk Kotásek, CSc. (místopředseda) doc. Mgr. Lukáš Holík, Ph.D. (člen) Ing. Petr Matoušek, Ph.D., M.A. (člen) Ing. Michal Španěl, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2014-06-17
Defence
Student nejprve prezentoval výsledky, kterých dosáhl v rámci své práce. Komise se poté seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Student následně odpověděl na otázku oponenta a na další otázky přítomných. Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studenta na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm " E ". Otázky u obhajoby: Jakým způsobem se dá Vaše práce využít pro testování jiných webových stránek než Kentico CMS, respektive jaký je přínos Vaší práce pro ostatní vývojáře, kteří řeší problém automatizace testování?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO