3D tisk dvoustupňové převodové skříně

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Cílem bakalářské práce je tvorba prototypu dvoustupňové převodové skříně pomocí 3D tisku. Pro tvorbu výchozího počítačového modelu byl použit program Autodesk Inventor Professional. Finální model byl vytvořen metodou Fused Deposition Modeling, s použitím materiálu ABSplus, na zařízení uPrint SE.
The aim of this bachelor thesis is creation of two-stage gearbox by method of 3D printing. For the creation of basic computer model has been used software Autodesk Inventor Professional. Final model has been created by method of Fused Deposition Modelling, on device uPrint SE.
Description
Citation
TRUKSA, O. 3D tisk dvoustupňové převodové skříně [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2016.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Základy strojního inženýrství
Comittee
doc. Ing. Josef Sedlák, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Josef Chladil, CSc. (místopředseda) Ing. Aleš Polzer, Ph.D. (člen) Ing. Aleš Jaroš, Ph.D. (člen) Ing. Karel Osička, Ph.D. (člen) Ing. Jan Zouhar, Ph.D. (člen) Ing. Petr Navrátil (člen)
Date of acceptance
2016-06-16
Defence
Bakalář seznámil komisi s obsahem a výsledky své bakalářské práce a zodpověděl otázky vedoucího, oponenta a dalších členů komise: Konkrétní využití konstruované převodovky Vliv kapotáže na navrženou převodovku Měření rozměrů ozubených kol Otázky členů komise byly zodpovězeny.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO