Návrh a implementace e-marketingu firmy.

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Tato bakalářská práce se zabývá návrhem e-marketingu pro firmu Mgr. Barbara Wilczková, advokát. Cílem je charakterizovat problematiku e-marketingu, analyzovat problémy, zhodnotit dosavadní situaci firmy, navrhnout a implementovat řešení pro zviditelnění společnosti na internetu.
This bachelor’s thesis is engaged in e-marketing concept for company Mgr. Barbara Wilczková, lawyer. The aim is to describe problematic of e-marketing, analyze problems, valorize actual condition of company, propose and implement solution to promote company on the internet.
Description
Citation
GABZDYL, A. Návrh a implementace e-marketingu firmy. [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2011.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Manažerská informatika
Comittee
prof. Ing. Jiří Dvořák, DrSc. (předseda) doc. RNDr. Jiří Kropáč, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Robert Zich, Ph.D. (člen) Ing. Jaromír Marušinec, Ph.D., MBA (člen) Ing. Jaromír Roštínský (člen)
Date of acceptance
2011-06-23
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO