Výběr a implementace informačního systému pro firmu

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
V této bakalářské práci se budu zabývat výběrem a implementaci informačního systému firmy BODEHO s.r.o. Firma se zaměřuje na prodej oblečení a obuvi. Výsledkem této práce by měl být návrh informačního systému, které by zvýšily příjmy a popřípadě zlepšení funkcionality podniku. V první části se můžeme setkat teoretických východiskem a obsahuje vysvětlení základních pojmů související s Informačním systémem, a také problematikou internetového marketingu se zaměřením na internetový obchody, které jsou jedny z hlavních faktoru e-commerce. V druhé části se nachází analýza aktuálního stavu informačního systému firmy.
This bachelor thesis deals with the selection and implementation in the information system of company BODEHO s.r.o. The company is reselling streetwear clothes and shoes. The result of the thesis should be a selection and implementation, which eventually this could improve incomes of company and their functionality. The first part of the thesis clarifies theoretical background and contains explanation of the basic concepts related with information systém and deals with internet marketing , internet strategy which focus on . Second part contains analysis of the current state of information systém.
Description
Citation
TRINH, N. Výběr a implementace informačního systému pro firmu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2019.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Manažerská informatika
Comittee
doc. Ing. Miloš Koch, CSc. (předseda) doc. Ing. Mgr. Karel Brychta, Ph.D. (místopředseda) Ing. Jiří Kříž, Ph.D. (člen) RNDr. Zuzana Chvátalová, Ph.D. (člen) Ing. Tomáš Krejčí (člen)
Date of acceptance
2019-06-18
Defence
Otázky vedoucího - viz protokol - odpovězeno Otázky oponenta - viz protokol - odpovězeno Otázky komise: Ing. Kříž: Vysvětlení cílových skupin a souvislost se SWOT analýzou. - odpovězeno RNDr. Chvátalová: EET uvedeno ve slabých stránkách i v hrozbách ve SWOT analýze, proč? - odpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO