Návrh počítačové sítě na pobočce celní správy v Martině

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Cieľom mojej bakalárskej práce je návrh sieťovej infraštruktúry pre pobočku colnej správy v Martine. Vychádzam zo stavebného plánu, aktuálneho stavu, požiadaviek užívateľov a taktiež zohľadňujem aj finančné možnosti investora. Práca má analytickú, teoretickú a návrhovú časť, pričom v prvej časti sa zaoberám podrobnou analýzou súčasného stavu, v druhej časti opisujem teoretické východiská práce a v poslednej časti sa venujem návrhu novej sieťovej infraštruktúry.
The aim of my bachelor thesis is to introduce a plan of network infrastructure for customs branch office in Martin. I take into consideration the building plan, current situation, user´s requirements and also investor´s affordability. The thesis has analytical, theoretical and proposal part. In the first part I focus on detailed analysis of the current situation, in the second I am describing theoretical basis and the last part is dedicated to the draft of new network infrastructure.
Description
Citation
MIHÁLIK, A. Návrh počítačové sítě na pobočce celní správy v Martině [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2016.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Manažerská informatika
Comittee
doc. RNDr. Václav Sedláček, CSc. (předseda) Ing. Viktor Ondrák, Ph.D. (místopředseda) Ing. Rostislav Tesař (člen) RNDr. Zuzana Chvátalová, Ph.D. (člen) Ing. Bernard Neuwirth, Ph.D., MSc (člen)
Date of acceptance
2016-06-21
Defence
Otázky vedoucího: zodpovězeno. Otázky oponenta: zodpovězeno.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO