Technologie vytavitelného modelu - přehled odlévaných materiálů

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Bakalářská práce pojednává o technologii vytavitelného modelu a přehledu odlévaných materiálů. V první části se pojednává o samotné výrobě a to od samotného voskového modelu, nanesení a vytvrzení skořepiny až po samotné odlévání a dokončující operace. V druhé časti je vypracován obecný přehled často odlévaných materiálů, kde jsou zahrnuty železné i neželezné kovy. Cílem práce je vypracovat rešerši popisující metodu vytavitelného modelu s obecným přehledem odlévaných materiálů. Souhrn jejich vlastností a použití v praxi.
The bachelor´s thesis deals with investment casting technology and overview of cast materials. In fist section deals with production. From the wax model, applying and curing the shell up to the actual casting and finishing operations. The second part is often drawn up a general overview of cast materials, which includes ferrous and non-ferrous metals. The aim is to develop research describing investment casting method with a general overview of cast materials. A summary of their properties and their use in practice.
Description
Citation
OSTRATICKÝ, M. Technologie vytavitelného modelu - přehled odlévaných materiálů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2015.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Strojírenská technologie
Comittee
doc. Ing. Jiří Hampl, Ph.D. (předseda) prof. Ing. Milan Horáček, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Antonín Záděra, Ph.D. (člen) Ing. Petr Cupák, Ph.D. (člen) Ing. Václav Kaňa, Ph.D. (člen) Ing. Ladislav Žák, Ph.D. (člen) Ing. Zbyněk Kuzma (člen)
Date of acceptance
2015-06-24
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO