Stanovení vlivu polohy vtokového otvoru v buňce hydrostatického ložiska s využitím CFD simulace

but.committeedoc. Ing. Petr Svoboda, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Milan Klapka, Ph.D. (místopředseda) Ing. Michal Kubík, Ph.D. (člen) Ing. David Škaroupka, Ph.D. (člen) Ing. Radovan Galas, Ph.D. (člen)cs
but.defenceStudent prezentoval výsledky své práce a zodpověděl dotazy: 1) Model pro CFD simulaci byl validován na základě analytického řešení s chybou do 10 %, která je v práci přičítána především omezením studentské verze software. Pokud by software nebyl ničím omezen, můžeme předpokládat shodu s analytickým řešením nebo lze zahrnout i další předpoklady, které mohou ovlivnit výsledky CFD simulace oproti výsledkům z analytického řešení? - zodpovězeno 2) Lze z rešeršní části práce předpokládat vliv tvaru buňky (při nulovém sklonu) na únosnost ložiska? - zodpovězeno Ing.Kubík: Cílem práce bylo určení tlaku v kapse? Proč máte takto rozložené prvky v 3D síti? Proč jste nepoužil symetrii? - zodpovězeno Ing.Galas: Osa y je v procentech? - zodpovězenocs
but.jazykslovenština (Slovak)
but.programStrojírenstvícs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
dc.contributor.advisorMichalec, Michalsk
dc.contributor.authorAndrovič, Dominiksk
dc.contributor.refereeSvoboda, Petrsk
dc.date.accessioned2022-06-23T06:57:26Z
dc.date.available2022-06-23T06:57:26Z
dc.date.created2022cs
dc.description.abstractTáto bakalárska práca sa zaoberá skúmaním vplyvu polohy vtokového otvoru v bunke hydrostatického ložiska v kombinácií so sklonom mazacieho filmu pomocou CFD simulácie v softwari ANSYS Fluent. Pred samotným určovaním vplyvu boli zhrnuté poznatky o hydrostatických ložiskách, CFD simulácií a výskume hydrostatických ložísk. Pre skúmanie bol vytvorený referenčný model axiálneho hydrostatického ložiska podľa odporúčaných návrhových parametrov. Z analytického riešenia boli získané hlavné parametre záujmu a to maximálny tlak v bunke a únosnosť ložiska. Následne v CFD simulácii boli dané parametre vypočítané pre zvolené varianty polohy vtokového otvoru a sklonu mazacieho filmu. Zo získaných výsledkov vyplýva, že s rastúcim sklonom mazacieho filmu dochádza k poklesu maximálneho tlaku a únosnosti ložiska. Avšak pri zmene polohy otvoru, aj v kombinácii so zvolenými sklonmi mazacieho filmu, nebola zistená zmena maximálneho tlaku ani únosnosti ložiska. Získané výsledky je možné použiť k spresneniu návrhov hydrostatických ložísk.sk
dc.description.abstractThis bachelor thesis deals with the influence of inlet hole position in hydrostatic bearing recess in combination with lubricating film tilting using CFD simulation in ANSYS Fluent software. Before the investigation, encapsulation of hydrostatic bearing, CFD simulation and research of hydrostatic bearings was implemented. For investigation of ours the analytical reference model of an axial hydrostatic bearing based on recommended design parameters was created. The main parameters of interest maximal recess pressure and load capacity of bearing were emerged from analytic solution. Subsequently, the maximal recess pressure and load capacity of the bearing were computed using CFD simulation for selected position of the inlet hole and the lubricating film tilt. The results indicate that the load capacity of the bearing is decreasing with the increasing lubricating film tilt. However, in case of alteration of inlet hole position even combined with selected lubricating film tilts no significant changes in maximal recess pressure or load capacity of the bearing with changing in position of inlet hole has been observed. The obtained results might be used to improve the design of hydrostatic bearings.en
dc.description.markAcs
dc.identifier.citationANDROVIČ, D. Stanovení vlivu polohy vtokového otvoru v buňce hydrostatického ložiska s využitím CFD simulace [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2022.cs
dc.identifier.other139695cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/207636
dc.language.isoskcs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjecthydrostatické mazaniesk
dc.subjecttvarová optimalizáciask
dc.subjectvtokový otvorsk
dc.subjectsklon mazacieho filmusk
dc.subjectCFD modelsk
dc.subjecthydrostatic lubricationen
dc.subjectgeometry optimizationen
dc.subjectinlet holeen
dc.subjectlubricating film tilten
dc.subjectCFD modelen
dc.titleStanovení vlivu polohy vtokového otvoru v buňce hydrostatického ložiska s využitím CFD simulacesk
dc.title.alternativeInfluence of inlet hole position in hydrostatic bearing recess using CFD simulationen
dc.typeTextcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
dcterms.dateAccepted2022-06-22cs
dcterms.modified2022-06-23-10:56:15cs
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
sync.item.dbid139695en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2022.12.09 08:54:08en
sync.item.modts2022.12.09 08:15:22en
thesis.disciplineZáklady strojního inženýrstvícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav konstruovánícs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
Files
Original bundle
Now showing 1 - 3 of 3
Loading...
Thumbnail Image
Name:
final-thesis.pdf
Size:
1.75 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
final-thesis.pdf
Loading...
Thumbnail Image
Name:
appendix-1.zip
Size:
20.49 KB
Format:
zip
Description:
appendix-1.zip
Loading...
Thumbnail Image
Name:
review_139695.html
Size:
9.62 KB
Format:
Hypertext Markup Language
Description:
review_139695.html
Collections