Centrum trvale udržitelného rozvoje

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
D
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury
Abstract
TŘETÍ PLATFORMA A CENTRUM TRVALE UDRŽITELNÉHO ROZVOJE V LAUSANNE TRVALE UDRŽITELNÉ MĚSTO JE PODLE MÉHO NÁZORU TAKOVÉ, KTERÉ SVÝM OBYVATELŮM POSKYTUJE KVALITNÍ MĚSTSKÉ PROSTORY - ATRAKTIVNÍ ULICE A NÁMĚSTÍ - ZAJÍMAVÉ I PRO TRÁVENÍ VOLNÉHO ČASU. HLAVNÍ PŘÍČINU TOHO, PROČ TOMU TAK NA MNOHÝCH MÍSTECH NENÍ, VIDÍM V NEDOSTATEČNÉ REGULACI PROVOZU INDIVIDUÁLNÍ AUTOMOBILOVÉ DOPRAVY. VELKÉ MNOŽSTVÍ AUT ZABÍRÁ VELKÉ PLOCHY MĚST A ZATĚŽUJE SVÉ OKOLÍ PRACHEM A HLUKEM. ČTRVRTĚ PŘIZPŮSONUJÍ AUTOMOBILŮM TAKÉ SVÉ MĚŘÍTKO. PROTO ZADANÉ ÚZEMÍ NAVRHUJI JAKO MĚSTSKOU ČTVRŤ BEZ MOŽNOSTI PŘÍSTUPU SOUKROMÝCH AUTOMOBILŮ. BUDE FUNGOVAT JAKO ALTERNATIVA KE KONVENČNÍMU ZPŮSOBU ŘEŠENÍ A VE VAZBĚ NA CENTRUM TRVALE UDRŽITELNÉHO ROZVOJE BUDE DEMONSTROVAT SVÉ VÝHODY A STANE SE JEHO “ŽIVÝM EXPONÁTEM”. BÝVALÉ VLAKOVÉ NÁDRAŽÍ GARE DE SEBEILLON, LEŽÍCÍ V SRDCI PLATFORMY, NAVRHUJI K REKONVERZI NA ZMÍNĚNÉ CENTRUM TRVALE UDŽITELNÉHO ROZVOJE. ŘEŠENÍ V MĚŘÍTKU ČTRVRTĚ SE PROPISUJE DÁLE DO ARCHITEKTONICKÉHO KONCEPTU. NÁDRAŽNÍ HALA SE STANE DALŠÍM - KRYTÝM - NÁMĚSTÍM A BOČNÍ KŘÍDLA OBDOBOU PÁSŮ ZÁSTAVBY. JEDNOTLIVÁ PATRA A KŘÍDLA TVOŘÍ FUNKČNÍ CELKY: VELKÉ SÁLY, STŘEDNĚ VELKÉ SÁLY A KANCELÁŘE, ŘADA UZAVŘENÝCH PROSTOR PRO RŮZNÉ VYUŽITÍ, OBCHODY. VSTUPNÍ BRÁNU Z CENTRÁLNÍHO NÁMĚSTÍ TVOŘÍ KOSTKY INFORMACÍ A RESTAURACE A CELEK PODTRHUJE PŘÍČNÉ KŘÍDLO S MEDIATÉKOU. JEHO POSTAVENÍ JE VÝJIMEČNÉ V CELÉ ČTVRTI A PROTO JE ZDŮREZNĚNO POUŽITÝM MATERIÁLEM.
The third platform and the center of sustainable development in Lausanne Sustainable city is in my opinion city, that offers to it's inhabitants good-quality city spaces – attractive streets and squares - interesting for spend free time. Main reason of this I see in insufficient regulation of car traffic. Big amount of cars takes big part of cities and burden it by dust and noise. Also the scale of cities is adapted for cars. That is way I designed city quarter without possibility of private car access. It's alternative to common ways and under arrest to the center of sustainable development it demonstrates it's preferences and becomes alive exhibit. In hart of third platform is situated former cargo railway-station Gare de Sébeillon. It designed for reconversion to the center of sustainable development. Architectural proposition is answered by urban concept.
Description
Citation
KUČEROVÁ, J. Centrum trvale udržitelného rozvoje [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2009.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Architektura
Comittee
Ing. Marek Štěpán (předseda) Ing. arch. Eva Eichlerová (člen) prof. Ing. Josef Chybík, CSc. (člen) Ing. arch. Pavel Jura (člen) prof. Ing. arch. Ivan Ruller (člen)
Date of acceptance
2009-06-01
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO