NOVÉ NA STARÉ – Brno, nároží Bratislavská - Stará

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury
Abstract
Polyfunkční dům se nachází v Brně na nároží ulic Bratislavská a Stará, naproti divadlu Radost. Navržené objekty navazují na štítové stěny domů na Bratislavské č.p. 15 a Staré č.p. 26. Tvarově jsou řešeny jako dvě hmoty vy tvaru písmene L, které jsou obrácené proti sobě a mezi sebou vymezují poloveřejnou obytnou zahradu. Jeden z objektů je navíc odsazen od uliční čáry a naproti divadlu tak vytváří malé náměstí, protože v oblasti celkově chybí jakákoliv veřejná prostranství. Postupně směrem z náměstí budovy vymezují kromě veřejného i poloveřejný prostor (obytnou zahradu) a soukromý prostor (zahradu MŠ). Projekt se snaží do této nechvalně proslulé oblasti přivést novou vlnu lidí a ukázat okolí, že se jedná o území s velkým potenciálem. Proto jsou zde navrženy startovací byty, studentské byty a klasické byty v trvalému bydlení. Kromě bydlení se zde nachází dvě podzemní podlaží sloužící k parkování, komerční prostory, kavárna, mateřská školka a tělocvična s fitness.
Multifunctional building is located in Brno on the corner of Bratislavská - Stará , opposite the theater Radost. The proposed objects linked to the roof of the building at the Bratislavská 15 and Stará 26. The shape is designed as a two mass you an L-shape , which are turned against each other and together define a semi-public residential gardens . One of the objects is also set back from the street line and opposite the theater creates a small square , because of the overall lack of any public space. Gradually toward the square building in addition to defining the public and semi-public space ( residential gardens ) and private space ( nursery garden). The project seeks to do this infamous area to bring a new wave of people and show that it is an area with great potential. Therefore, here are designed starter housing , student flats and classic apartments in permanent housing. In addition to housing there are two underground floors used for parking , commercial space , a cafe, a nursery and a gym with fitness .
Description
Citation
ZELENKOVÁ, J. NOVÉ NA STARÉ – Brno, nároží Bratislavská - Stará [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2014.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Architektura
Comittee
Ing. arch. Jaromír Walter (předseda) Ing. Petr Suchánek, Ph.D. (člen) Ing. arch. Radek Suchánek, Ph.D. (člen) Ing. arch. Maria Topolčanská, Ph.D. (člen) doc. Ing. arch. Maxmilian Wittmann, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2014-05-26
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO