Mobile IP v sítích MANET

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Práce pojednává o problematice mobility stanic v IP sítích, konkrétně o protokolu Mobile IP. Dále je v ní naznačena problematika sítí MANET, se zaměřením na technologii Motorola MESH a také návrh integrace protokolu Mobile IP v těchto sítích s využitím hardwarových prvků Tropos 5210 MetroMesh router a prvků Cisco (směrovač, přepínač). Dále je popsáno vytvoření a nakonfigurování bezdrátové MESH sítě, její propojení se zařízeními Cisco a implementování protokolu Mobile IP. V dalším pokračování práce pojednává o sestavení bezdrátové sítě za pomoci Cisco bezdrátových přístupových bodů a implementování protokolu Mobile IP do této sítě. V závěrečné části jsou popsány testy funkčnosti a praktických vlastností tohoto uspořádání.
This thesis discuss about the problem with mobility of stations in IP networks, concretely protocol Mobile IP and about the problems with this protocol in MANET networks, with the scope on Motorola MESH. First part is about design integration of protocol Mobile IP in this networks with usage Tropos 5210 MetroMesh routers and Cisco components (router, switch) to design and configure wireless MESH network, than connect this network with Cisco components and try to implement Mobile IP into this network. Second part is about design and configure wireless network from Cisco Wireless Access Points and about succesfully implementation of Mobile IP protocol into this network. In the last part is some tests of the function and quality of this topology.
Description
Citation
RAŠKA, M. Mobile IP v sítích MANET [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2009.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Telekomunikační a informační technika
Comittee
prof. Ing. Eva Gescheidtová, CSc. (předseda) doc. Ing. Ivo Lattenberg, Ph.D. (místopředseda) Ing. Michal Lares, Ph.D. (člen) doc. Ing. Karol Molnár, Ph.D. (člen) doc. Ing. Petr Sysel, Ph.D. (člen) Ing. Václav Pfeifer, Ph.D. (člen) Ing. Michal Skořepa, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2009-06-09
Defence
Jaké bylo množství ztracených dat během přechodů mezi sítěmi?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO