Řešení kmitání pohonné jednotky na dynamometru

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
D
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Tato diplomová práce se zabývá kmitáním pohonné jednotky na dynamometru. Pro tento problém mi byl přidělen šestiválcový motor, který je spojen pomocí pružné spojky s dynamometrem. Na základě zjednodušeného výpočtového modelu je tato soustava modelována v prostředí MBS systému ADAMS View. Jsou řešeny dvě varianty pružných spojek. V poslední části práce je vytvořen jednoduchý program na výpočet vlastních frekvencí soustavy a v závěru práce je provedeno celkové zhodnocení.
This diploma thesis deals with vibration of powetrain on dynamometer. For this problem I got six-cylinder engine, which is connected by flexible coupling to dynamometer. According to simplified computational model is this assembly simulated in MBS of system ADAMS View. Two versions of flexible coupling are dealt. In the final part of the thesis is created single program for calculation self-frequency of this assembly and in the end of this thesis is general evaluation.
Description
Citation
LUX, J. Řešení kmitání pohonné jednotky na dynamometru [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2014.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Automobilní a dopravní inženýrství
Comittee
doc. Ing. Miroslav Havlíček, CSc. (předseda) doc. Ing. Pavel Novotný, Ph.D. (místopředseda) Ing. Rudolf Franz, Ph.D. (člen) Ing. Karel Štěpánek (člen) Ing. Marek Slovák (člen)
Date of acceptance
2014-06-16
Defence
Student seznámil zkušební komisi s obsahem svojí diplomové práce a zodpověděl otázky oponenta.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO