Projekt provozu víceúčelové sportovní haly v Hradci Králové

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Bakalářská práce se věnuje vytvoření projektu provozu víceúčelové sportovní haly v Hradci Králové pro tenis a badminton. Práce je rozdělena na teoretickou část, analýzu problému a vlastní návrhy řešení. Teoretickou část jsem zaměřil na vysvětlení pojmů a termínů, které následně používám v dalších částech práce. Jedná se především o podnik a jeho specifika, marketing, analýzy okolí a význam sportu v našem životním stylu. V analýze problému a vlastních řešeních se držím postupů, které jsem popsal dříve, a s jejich pomocí je vypracován projekt provozu víceúčelové sportovní haly. Jsou zde analyzovány všechny podstatné náležitosti, které je nutné zhodnotit před zrealizováním projektu.
The bachelor thesis deals with the creation of the project on the operation of multi-purpose sports hall in Hradec Kralove for tennis and badminton. The work is divided into theoretical part, analysis of the problem and my own proposals of solutions. In the theoretical part I am focused on explaining the concepts and terms, which are subsequently used in next parts of the work. It is especially about the company and its specifics, marketing, analysis of the environment and the importance of sport in our lifestyle. In the analysis of the problem and my own proposals of solutions, I stick to my own procedures that I described earlier, and with their help, a concrete project on the operation of a multi-purpose sports hall is formulated. It analyzes all the important requirements that need to be evaluated before the realization of the project.
Description
Citation
BENEŠ, T. Projekt provozu víceúčelové sportovní haly v Hradci Králové [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2014.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Management v tělesné kultuře
Comittee
doc. PhDr. Iveta Šimberová, Ph.D. (předseda) doc. PaedDr. Jiří Drnek, CSc. (místopředseda) Mgr. Štěpán Konečný, Ph.D. (člen) Ing. Josef Polák, Ph.D. (člen) Ing. Josef Veselý, CSc. (člen)
Date of acceptance
2014-06-20
Defence
otázky oponenta - odpovězeno Ing. Veselý: otázka na téma silné stránky firmy - minimální konkurence a jak přišel na hodnotu výhosů - odpovězeno doc. Drnek: otázky na téma hala a zda se skutečně realizuje projekt - odpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO