Návrh výroby asistenčního zařízení pro CO2 Lasery

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Podstatou práce je návrh asistenčního zařízení pro nízkovýkonné CO2 lasery se zaměřením na výrobu nosných plechových částí. Teoretická část práce shrnuje problematiku CO2 laserů a dále se zaměřuje na jejich typy a použití v průmyslu. Práce obsahuje posouzení vlastností dostupných asistenčních zařízení. Hlavním cílem je navržení konstrukce pro nové zařízení s následným technologickým postupem výroby. Součástí návrhu je i technicko-ekonomické zhodnocení produkce v souvislosti se sériovou výrobou.
The main point of this thesis is a design of an assistant facility for low power CO2 lasers with a focus on a manufacturing process of the supporting metallic parts. The theoretical part of the thesis summarises the general subject-matter of CO2 laser technology, their types and industry utilisation. The thesis includes a review of main characteristics of the available assistant facilities. Main task is to design a construction of a new facility with the consecutive technological manufacturing process. The next part of this design is technical and economic evaluation in connection with mass production.
Description
Citation
OKŘINA, L. Návrh výroby asistenčního zařízení pro CO2 Lasery [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2016.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Základy strojního inženýrství
Comittee
doc. Ing. Anton Humár, CSc. (předseda) doc. Ing. Ĺubomír Javorek, CSc. (místopředseda) Ing. Kateřina Mouralová, Ph.D. (člen) Ing. Karel Neužil (člen) Ing. Vítězslav Svoboda, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2016-06-17
Defence
Bakalář seznámil komisi s obsahem a výsledky své bakalářské práce a zodpověděl otázky vedoucího, oponenta a dalších členů komise. V průběhu obhajoby byly zodpovězeny následující doplňující otázky: Popište více možnosti aplikace laserů. Na co se dají použít CO2 lasery? Co je to parametr Ra a jaké má jednotky. Otázky členů komise byly zodpovězeny.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO