Výuková aplikace elektromagnetismu pro Android

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Obsahem této práce je seznámení se s platformou pro mobilní zařízení Android a vytvoření aplikace ve vývojovém prostředí Android Studio, která bude vizualizovat dané elektromagnetické fenomény. Smyslem této aplikace bude představit uživateli tyto fenomény, umožnit změnu jejich parametrů a následně sledovat změny v jejich chování. V první části je seznámení s operačním systémem Android, jeho architektura, verze a základní komponenty. Druhá část popisuje nástroje potřebné k tvorbě aplikace pro tento systém v prostředí Android Studio. Další část popisuje elektromagnetické jevy, které budou v aplikaci vizualizovány. Poslední část se zabývá návrhem a implementací aplikace z programového hlediska.
The objectives of the thesis are to introduce computing platform for Android mobile devices and to create an application in Android Studio development environment. The aim of the application is to present particular electromagnetic phenomena to a user, allow modification of their parameters and subsequently observe variations in their behavior. First part of the bachelor thesis presents introduction to Android operating system, its architecture, version and basic components. Tools required for building applications in Android Studio are described in a second part. Following section is devoted to characterization of electromagnetic phenomena which will be visualized in an actual application later on. Final section of the work delves into design and implementation of the application from the programming point of view.
Description
Citation
MICHÁLEK, J. Výuková aplikace elektromagnetismu pro Android [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2018.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Elektronika a sdělovací technika
Comittee
prof. Ing. Roman Maršálek, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Jaroslav Láčík, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Martin Slanina, Ph.D. (člen) doc. Ing. Lucie Hudcová, Ph.D. (člen) Ing. Aleš Povalač, Ph.D. (člen) prof. Ing. Jiří Sobota, Dr. (člen) doc. Mgr. Petr Páta, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2018-06-12
Defence
Student prezentuje výsledky a postupy řešení své bakalářské práce. Následně odpovídá na dotazy vedoucího a oponenta práce a na dotazy členů komise.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO