Sledování změn záporné hmoty olověného akumulátoru pomocí konfokálního mikroskopu v průběhu cyklování

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Tato práce je zaměřena na pozorování záporné elektrody olověného akumulátoru v průběhu cyklování pomocí laserové konfokální mikroskopie. Povrchové změny elektrod jsou vyhodnocovány jak při hlubokém cyklování, tak při PSoC (režimu částečného nabití) cyklování. Díky dlouhodobému setrvávání v tomto částečně nabitém stavu dochází k rozsáhlé degradaci záporné elektrody – zejména důsledkem nevratné sulfatace. Rychlost sulfatace může být ovlivněna určitými aditivy záporné aktivní hmoty. Aktivní hmota byla nejprve zkoumána elektronovým mikroskopem a rentgenovým difraktometrem. Samotný růst krystalů během cyklování byl sledován pomocí konfokálního mikroskopu Olympus Lext OLS4100.
The thesis is focused on the laser microscopy observation of the negative electrode for lead-acid batteries during their cycling. The surface changes are evaluated during both deep cycling and PSoC (Partial State of Charge) cycling. The mode leads to gradual degradation of the negative electrode – mostly because of irreversible sulfation. The speed of the sulfation can be influnced by additives of the negative active mass added already during production process. The active mass was firstly examined by electron microscope and X-ray diffractometer. The crystal growth during cycling was observed using confocal microscope Olympus Lext OLS4100.
Description
Citation
HÁLOVÁ, H. Sledování změn záporné hmoty olověného akumulátoru pomocí konfokálního mikroskopu v průběhu cyklování [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2021.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
prof. Ing. Jiří Kazelle, CSc. (předseda) doc. Ing. Petr Vyroubal, Ph.D. (místopředseda) Ing. Miroslav Zatloukal (člen) Ing. Roman Prokop, Ph.D. (člen) doc. Ing. Zdeněk Pokorný, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2021-06-15
Defence
Studentka seznámila státní zkušební komisi s cíli a řešením závěrečné vysokoškolské práce a zodpověděla otázky a připomínky oponenta a komise. Otázky komise k obhajobě: 1. Mohla by použitá metoda pozorování pomoci s případnou úpravou či vylepšením vlastností olověných akumulátorů?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO