Měnič pro stejnosměrný motor s bezsenzorovou regulací otáček

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Náplní práce je návrh a realizace testovacího vzorku měniče s bezsenzorovou regulací otáček pro stejnosměrný motor s permanentními magnety. Celé zařízení sestává ze dvou hlavních částí, a to z jednočinného propustného měniče, který slouţí jednak jako výkonový zdroj s parametry 0 ÷ 60V/0 ÷ 20A pro laboratorní účely, a jednak jako napáječ čtyřkvadrantového pulzního měniče pro samotnou regulaci otáček elektromotoru. Řízení obou měničů zajišťují regulační obvody realizované digitálně. Veškeré komponenty jsou umístěny na deskách plošných spojů standardizovaných rozměrů jako zásuvné moduly určené k zabudování do přístrojové skříně pro snadnou demontáţ a přístupnost v případě kontrolních měření.
The scope of the work is the design and implementation of a test sample of a converter with sensorless speed control for a DC motor with permanent magnets. The whole device consists of two main parts, namely a two-switch forvard converter, which serves both as a power source with parameters 0 ÷ 60V/0 ÷ 20A for laboratory purposes, and as a power supply for a four-quadrant pulse converter for the speed control of the electric motor. The control of both converters is ensured by digital control circuits. All components are placed on printed circuit boards of standardized dimensions as plug-in modules designed to be built into the instrument cabinet for easy disassembly and accessibility in case of checking measurements.
Description
Citation
HANZL, O. Měnič pro stejnosměrný motor s bezsenzorovou regulací otáček [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2023.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
doc. Ing. Radoslav Cipín, Ph.D. (předseda) Ing. Dalibor Červinka, Ph.D. (člen) doc. Ing. Bohuslav Bušov, CSc. (člen) Ing. Ivo Pazdera, Ph.D. (člen) doc. Ing. Pavel Vorel, Ph.D. (místopředseda) Ing. Petr Huták, Ph.D. (člen) Ing. Vladimír Ondrejček (člen)
Date of acceptance
2023-06-06
Defence
Student Onřej hanzl prezentoval práci na téma měnič pro stejnosměrný motor s bezsenzorovou regulací otáček. Popsal cíle práce a součástky použité pro konstrukci měniče. Dále popsal jednotlivé budiče použité pro dílčí části zapojení. Poté přistoupil k prezentaci shcémat zapojení měření Iip, které podrobněji popsal. Stejně tak se podrobněji věnoval měření Iiz a Iuz a Iia a to včetně popisu schématu. V neposlední řadě vysvětlil další obvody použité například pro napájení nudené ventilace chladičů. Prezentoval také fotografie vyrobených hardwarových součástek jako jsou tlumivky nebo DPS. Vysvětlil důvody úpravy zapojení pro zvýšení životnosti tranzistoru. Popsal naměřená data a to včetně naměřených průběhů. Na závěr představil vyrobený a funkční měnič. Student zodpověděl otázky oponenta.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO