Hodnocení finanční situace společnosti a návrhy na její zlepšení

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
D
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Předmětem bakalářské práce je zaměření se na zhodnocení finanční situace společnosti VIDEN plus, a.s. za období let 2014 až 2018. V první části budou teoreticky uvedeny definice pojmů spojené s prováděnou analýzou. V druhé části jsou uvedené informace o společnosti a analýza jejího současného stavu spolu s jejími výsledky. Z provedených výpočtů práce budou navržena opatření na zlepšení finanční situace společnosti.
The subject of bachelory thesis is to focuse on the evaulation of the financial situation of the company VIDEN plus, a.s. for the period 2014 – 2018. In the first part, the definitions of terms related to the analysis will be theoretically presented. The second part contains information about the company and analysis of its current state together with its results. From the performed calculations of the work will be proposed measures to improve the financial situation of the company.
Description
Citation
KOSORIN, R. Hodnocení finanční situace společnosti a návrhy na její zlepšení [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2020.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Ekonomika podniku
Comittee
doc. Ing. Vít Chlebovský, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Mgr. Karel Brychta, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. František Bartes, CSc. (člen) Ing. Jan Pěta, Ph.D. (člen) Ing. Kateřina Fojtů, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2020-07-27
Defence
doc. Brychta: Jako příležitost uvádíte, že největší konkurenti mění cenovou politiku ? Vysvětlete. - částečně odpovězeno doc. Brychta: Další příležitostí, kterou uvádíte, je potenciál zvýšení tržeb v závislosti na podpoře cestovního ruchu a lázeňství. Blíže specifikujte. - částečně odpovězeno doc. Brychta: Jaký je průměrný věk zaměstnanců ? - částečně odpovězeno Ing. Pěta: Jaká je zisková marže společnosti ? - odpovězeno Ing. Pěta: Jak jste stanovil hodnotu skonta ? – částečně odpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO