Tepelný odpor v kontaktu těles za vysokých teplot

but.committeeprof. Ing. Miroslav Raudenský, CSc. (předseda) doc. Ing. Tomáš Návrat, Ph.D. (člen) doc. Ing. Tomáš Brestovič, Ph.D. (člen) Ing. Daniel Hajduk, Ph.D. (člen) Ing. Hana Bellerová, Ph.D. (člen)cs
but.defencePřínos v nové metodice a praktické aplikovatelnosti výsledků. Nedostatečný počet experimentů pro definování funkce popisující tepelný odpor.cs
but.jazykčeština (Czech)
but.programAplikované vědy v inženýrstvícs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
dc.contributor.advisorHorský, Jaroslavcs
dc.contributor.authorKvapil, Jiřícs
dc.contributor.refereeNávrat, Tomášcs
dc.contributor.refereeBrestovič, Tomášcs
dc.date.accessioned2018-10-21T22:43:33Z
dc.date.available2018-10-21T22:43:33Z
dc.date.created2016cs
dc.description.abstractV poslední době se v průmyslu stále častěji používají numerické simulace k optimalizaci výrobních procesů. Tyto numerické simulace ale potřebují velké množství vstupních parametrů a některé z těchto parametrů nejsou dosud dostatečně popsány. Jedním z těchto parametrů je tepelný odpor v kontaktu, který je v literatuře nedostatečně popsán pro vyšší teploty a vyšší kontaktní tlaky. Tato práce předkládá metodiku jak tepelný odpor experimentálně měřit a odvodit součinitel přestupu tepla v kontaktu, který je převrácenou hodnotou k tepelnému odporu a může být v numerických simulacích použit jako okrajová podmínka popisující přestup tepla při kontaktu dvou těles. Pro účely experimentálních měření tepelného odporu bylo v Laboratoři přenosu tepla a proudění, VUT v Brně sestrojeno experimentální zařízení, které umožňuje měřit tepelný odpor mezi dvěma tělesy za různých podmínek, které vzniknou nastavením parametrů, jakými jsou např. kontaktní tlak, počáteční teplota těles, typ materiálu, drsnost povrchu těles, přítomnost okují na povrchu atd. Tělesa v kontaktu se označují jako senzor a vzorek a jsou v nich zabudována teplotní čidla, která při experimentu zaznamenávají teplotu. Poté jsou teplotní průběhy použity v numerickém výpočtu, který využívá inverzní metodu vedení tepla. Výsledkem výpočtu je stanovení průběhu součinitele přestupu tepla v kontaktu během experimentu. Na závěr jsou výsledky shrnuty a je popsáno chování tepelného odporu v závislosti na parametrech, které ho ovlivňují.cs
dc.description.abstractNowadays numerical simulations are used to optimize manufacturing process. These numerical simulations need a large amount of input parameters and some of these parameters have not been sufficiently described. One of this parameter is thermal contact resistance, which is not sufficiently described for high temperatures and high contact pressure. This work describes experimental measuring of thermal contact resistance and how to determine thermal contact conductance which can be used as a boundary condition for numerical simulations. An Experimental device was built in Heat Transfer and Fluid Flow Laboratory, part of Brno University of Technology, and can be used for measuring thermal contact conductance in various conditions, such as contact pressure, initial temperatures of bodies in contact, type of material, surface roughness, presence of scales on the contact surface. Bodies in contact are marked as a sensor and a sample, both are embedded with thermocouples. The temperature history of bodies during an experiment is measured by thermocouples and then used to estimate time dependent values of thermal contact conductance by an inverse heat conduction calculation. Results are summarized and the dependence of thermal contact conductance in various conditions is described.en
dc.description.markPcs
dc.identifier.citationKVAPIL, J. Tepelný odpor v kontaktu těles za vysokých teplot [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2016.cs
dc.identifier.other89405cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/62276
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectVedení teplacs
dc.subjectpřenos teplacs
dc.subjecttepelný odpor v kontaktucs
dc.subjectsoučinitel přestupu tepla v kontaktucs
dc.subjectinverzní úlohacs
dc.subjectHeat conductionen
dc.subjectheat transferen
dc.subjectthermal contact resistanceen
dc.subjectthermal contact conductanceen
dc.subjectinverse tasken
dc.titleTepelný odpor v kontaktu těles za vysokých teplotcs
dc.title.alternativeThermal Contact Resistance Under High Temperatureen
dc.typeTextcs
dc.type.driverdoctoralThesisen
dc.type.evskpdizertační prácecs
dcterms.dateAccepted2016-08-17cs
dcterms.modified2016-08-19-10:01:10cs
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
sync.item.dbid89405en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.23 00:19:54en
sync.item.modts2021.11.22 23:00:29en
thesis.disciplineInženýrská mechanikacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav mechaniky těles, mechatroniky a biomechanikycs
thesis.levelDoktorskýcs
thesis.namePh.D.cs
Files
Original bundle
Now showing 1 - 5 of 5
Loading...
Thumbnail Image
Name:
final-thesis.pdf
Size:
3.53 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
final-thesis.pdf
Loading...
Thumbnail Image
Name:
thesis-1.pdf
Size:
1.3 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
thesis-1.pdf
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Posudek-Oponent prace-posudek Navrat.pdf
Size:
254.4 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Posudek-Oponent prace-posudek Navrat.pdf
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Posudek-Oponent prace-posudok_2016_Jiri_Kvapil_Brestovic.pdf
Size:
116.6 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Posudek-Oponent prace-posudok_2016_Jiri_Kvapil_Brestovic.pdf
Loading...
Thumbnail Image
Name:
review_89405.html
Size:
1.72 KB
Format:
Hypertext Markup Language
Description:
review_89405.html
Collections