Deskripce vřeten obráběcích strojů

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Předmětem této bakalářské práce Deskripce vřeten obráběcích strojů je rešerše a popis používaných vřeten u obráběcích strojů. První část je věnována faktorům ovlivňujících konstrukci vřetene a obecnému rozdělení typů vřeten podle konstrukčního provedení. V druhé části jsou uvedeny konkrétní příklady vřeten vybraných výrobců s jejich popisem.
The subject of this thesis, called Description of Machine Tool Spindles, is research and description of spindles used as parts of machine tools. The first part is devoted to the factors influencing the construction of the spindle and to the general division of spindle types according to their construction. The second part lists specific examples of spindles made by selected manufacturers along with a detailed descriptions of the individual spindles.
Description
Citation
NOHÁL, L. Deskripce vřeten obráběcích strojů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2008.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Strojní inženýrství
Comittee
Doc.Ing. Viera Poppeová, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Miloš Hammer, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Simeon Simeonov, CSc. (člen) Ing. Bronislav Foller, Ph.D. (člen) doc. Ing. Vladislav Singule, CSc. (člen)
Date of acceptance
2008-06-17
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO