Filtrace signálů EKG s využitím vlnkové transformace

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
V tejto diplomovej práci sa zaoberáme filtráciou EKG signálu pre potlačenie rušivých zložiek sieťového kmitočtu. V teoretickej časti je popísaná elektrokardiografia, rušenie signálov EKG a princíp jednotlivých typov filtrácií. V praktickej časti sú popisné navrhnuté metódy lineárnej filtrácie a vlnkovej transformácie s diskrétnym časom. Hlavnou podstatou tejto práce je podľa stanovených kritérií odporučiť najvhodnejší typ filtrácie.
This masters thesis is focused on filtering the ECG signal for suppression of spurious frequency components of the network. The theoretical part is talking about electrocardiography, ECG signal interference and about principle different types of filtration. In practical part of this thesis are described linear filtering methods and wavelet transform methods with discrete time. The main topic of this work is recommended the best type of filtration.
Description
Citation
ŠUGRA, M. Filtrace signálů EKG s využitím vlnkové transformace [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2011.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
sk
Study field
Biomedicínské a ekologické inženýrství
Comittee
doc. Ing. Jiří Rozman, CSc. (předseda) doc. Ing. Jiří Kozumplík, CSc. (místopředseda) Ing. Ota Gotfrýd, CSc. (člen) doc. Ing. Daniel Schwarz, Ph.D. (člen) Ing. Martin Čížek, Ph.D. (člen) prof. MUDr. Aleš Hep, CSc. (člen)
Date of acceptance
2011-06-07
Defence
Úvodní přednáška diplomanta Čtení posudku Rozprava: Ing. Schwarz položil otázku: Jak jste postupoval při výběru mateřské vlnky? Studen odpověděl s přehledem. Ing. Čížek položil dotaz: Bral jste v úvahu také případ, kdy bude brum obsahovat vyšší harmonické frekvence? Student odpověděl s přehledem.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO