Vizuální simulátor a ladicí program pro neuronové sítě

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií
Abstract
Umelé neurónové siete predstavujú paralelné systémy. Táto časť umelej inteligencie je stále skúmaná. Neurónové siete sú definované ako malý výpočtový procesor. Tieto siete disponujú známkami ľudskej inteligencie, pretože majú schopnosť učenia sa. Ich cieľom je simulácia ľudského mozgu, avšak vytvorenie siete so všetkými schopnosťami je vzhľadom k počtu neurónov a prepojení nemožné. Preto sú simulované len niektoré aspekty ľudského myslenia. Mojou úlohou bolo vytvoriť simulátor a ladiaci nástroj pre tieto siete. Program mal umožňovať krokovanie algoritmu pre učenie siete. Taktiež cieľom bolo implementovať editor, ktorý by umožnil vytvorenie a editáciu neurónovej siete.
Artificial neural networks represent computational parallel systems. This part of artificial intelligence is still researched. Basically neural network is the set of neurons, which are connected together.  These networks have aspects of human intelligence, because they have  an ability to learn. Their main goal is to simulate human brain, but  creating such a network with large number of neurons and connections  between them is impossible. They simulate some parts of human thinking.  My task was to create visual simulator and debugger of these networks.  The program was supposed to have a choice to debugging and stepping the  algorithm for learning. My goal was also to implement editor, which  allows creating and editing neural networks.
Description
Citation
BELUSKÝ, O. Vizuální simulátor a ladicí program pro neuronové sítě [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2008.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Informační technologie
Comittee
Date of acceptance
2008-06-10
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO