Zhodnocení hospodaření obce Tvrdonice

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Bakalářská práce se zabývá problematikou financování územně samosprávných celků a zhodnocením hospodaření obce Tvrdonice. První část práce je zaměřena na teoretické poznatky o rozpočtové soustavě, obci a rozpočtu obcí. Druhá část se zabývá základní charakteristikou obce Tvrdonice. Ve třetí části jsou analyzovány příjmy a výdaje obecního rozpočtu za poslední čtyři roky. Poslední část obsahuje vlastní návrhy na zlepšení hospodaření této obce.
The bachelor thesis deals with the issue of finance territorial autonomy units and economy evaluation of the municipality Tvrdonice. The first part of the work is focused on theoretical knowledge of the budgetary system, community and the budget of the municipality. The second part deals with basic characteristic of the municipality Tvrdonice. In third part are analysed incomes and expenses of the municipality budget in the last four years. The last part contains own ideas for improvement of the management of the municipality.
Description
Citation
KOMÁRKOVÁ, R. Zhodnocení hospodaření obce Tvrdonice [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2011.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Daňové poradenství
Comittee
doc. Ing. Eva Lajtkepová, Ph.D. (předseda) Ing. František Bednář (místopředseda) Ing. Jiří Klíma (člen) Mgr. Ing. Ondřej Malý (člen) Ing. Martin Pernica, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2011-06-22
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO