Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Tato bakalářská práce se zaměřuje na analýzu finančního zdraví vybraného podniku v letech 2006 – 2014, za pomoci ukazatelů finanční analýzy. Na základě provedené analýzy jsou navrţeny moţné změny k zlepšení stávající situace podniku včetně podmínek a harmonogramu realizace návrhu.
This bachelor thesis focuses on the financial situation of the investigated company in 2006 – 2014 with using suitable methods of the financial analysis. Possible changes to improve current situation of the company as well as conditions and timetable for implementation of these proposals are suggested based on the conducted analysis.
Description
Citation
NĚMEČKOVÁ, A. Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2016.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Účetnictví a daně
Comittee
doc. Ing. Mgr. Karel Brychta, Ph.D. (předseda) Ing. Ladislav Žalio (místopředseda) Ing. Miloš Grásgruber, Ph.D. (člen) Ing. Michal Karas, Ph.D. (člen) Ing. Monika Hodinková, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2016-06-17
Defence
Otázky vedúceho: nezadáno Otázky oponenta : zodpovězeno Doc. Brychta: Jaká je konkurenční výhoda dané společnosti?Jaké jsou náklady spojené s realizací návrhu II. ? Dr. Hodinkova: Má již společnost otevřeno navrhované restaurační zařízení Bernard Pub? Ing.Žalio:Období 8 let je poměrně dlouhé, proč ste si ho pro analýzu zvolila? Dr. Karas: Zabývala jste se v práci analýzou vnějšího prostrědí?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO