Interlaminární lomová houževnatost vláknových kompozitních materiálů s polymerní matricí

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Cílem této diplomové práce je lépe porozumět konceptu únavového poškození damage tolerance zmapováním všech možných vlivů na lomovou houževnatost vláknového kompozitu s polymerní matricí. Toho je dosaženo provedením zkoušek za různých podmínek (např. změna parametrů měření, mód zatížení, pořadí vrstev a materiál) a monitorováním odlišností v šíření trhliny. Na základě dat získaných během těchto testů je určena lomová houževnatost. Potenciální rozdíly jsou zkonzultovány a porovnány s ostatními vzorky.
The goal of this master`s thesis is to improve understanding of damage tolerance concept by covering all possible effect on fracture toughness of fiber reinforced plastic material. This is achieved by performing test for diverse conditions (e.g. test setups, fracture modes, ply structures and materials) and monitoring its different crack growth behavior. Based on data obtained during these tests, fracture toughness value is determined. Potential discrepancies are discussed and put into context with the rest of specimen.
Description
Citation
VODIČKA, V. Interlaminární lomová houževnatost vláknových kompozitních materiálů s polymerní matricí [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2014.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
en
Study field
Stavba letadel
Comittee
prof. Ing. Antonín Píštěk, CSc. (předseda) doc. Ing. Jaroslav Juračka, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Vladimír Daněk, CSc. (člen) doc. Ing. Luboš Janko, CSc. (člen) doc. Ing. Ivo Jebáček, Ph.D. (člen) doc. Ing. Josef Klement, CSc. (člen) Ing. Miroslav Pešák (člen) Ing. Václav Zajíc (člen)
Date of acceptance
2014-06-17
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO