Elektrolyzér pro výrobu vodíku

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Práce se zabývá výrobou vodíku a kyslíku pomocí elektrolýzy v zařízení s názvem Elektrolyzér. Podstatou práce je zajištění co nejvyšší účinnosti tohoto procesu, a to testováním různých materiálů a povrchů elektrod a testováním různých druhů zásaditých elektrolytů.
The work is concerned with a production of hydrogen and oxygen through by the help of electrolytic process in a device called electrolyzer. The basis of the work is assurance of the best efficiency of this process by testing a variety of materials and surfaces of electrodes, and testing different types of alkalic electrolytes.
Description
Citation
KUNOVJÁNEK, M. Elektrolyzér pro výrobu vodíku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2008.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Elektrotechnická výroba a management
Comittee
prof. Ing. Jiří Vondrák, DrSc. (předseda) doc. Ing. František Bartes, CSc. (místopředseda) doc. Ing. František Vaníček, CSc. (člen) doc. Ing. Jiří Vaněk, Ph.D. (člen) doc. Ing. Petr Křivík, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2008-06-10
Defence
Student nejprve prezentoval svou diplomovou práci. Uvedl a popsal jednotlivá měření, která provedl na elektrolyzéru. Zodpověděl otázky položené oponenetem. Komise položila otázky, jaký druh elektrod byl použit v diplomové práci a jaké zapojení bylo zvoleno. Student na všechny položené otázky odpověděl.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO