OVLIVNĚNÍ ZÁKLADU DANĚ RŮZNÝMI ZPŮSOBY POŘÍZENÍ MAJETKU

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Bakalářská práce se zabývá různými způsoby pořízení dlouhodobého majetku – nového osobního automobilu. Zkoumá, jak pořízení dlouhodobého majetku ovlivní výši základu daně, pokud bude pořízen z vlastních prostředků, pomocí úvěru, či leasingu; a hledá takovou variantu financování, která bude z daňového hlediska nejvýhodnější.
This bachelor’s thesis aims on different ways of a long-term asset acquisition – a new car. It examines the way asset acquisition influences a tax base and compares advantageousness of acquisition with own financing resources, loan and lease purchase; and it manages to find such option of financing that would be most advantageous in tax aspects.
Description
Citation
DRAHOTUŠSKÁ, V. OVLIVNĚNÍ ZÁKLADU DANĚ RŮZNÝMI ZPŮSOBY POŘÍZENÍ MAJETKU [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2018.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Účetnictví a daně
Comittee
doc. Ing. Anna Fedorová, CSc. (předseda) Ing. Libor Benátský (místopředseda) Ing. Pavel Svirák, Dr. (člen) Mgr. Helena Musilová (člen) Ing. Denisa Doupovcová (člen)
Date of acceptance
2018-06-20
Defence
otázka oponenta - odpovězeno otázka vedoucího - odpovězeno doc. Fedorová - Vysvětlete vyloučení stanovených způsobů financování při pořízení majetku - odpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO