Studie výrobní logistiky ve vybraném podniku

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Bakalářská práce se zabývá studií výrobní logistiky ve vybraném podniku. Je zaměřena na současný stav výrobní logistiky, materiálový tok a jeho analýzu. Obsahuje návrhy na zlepšení materiálového toku a výrobní logistiky v podniku.
The bachelor thesis deals with study of production logistics in chosen company. Focuses on the current status of production logistics, material flow and analyze of material flow. Include suggestions for improvements of material flow and production logistics.
Description
Citation
MAREČKOVÁ, S. Studie výrobní logistiky ve vybraném podniku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2016.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Ekonomika a procesní management
Comittee
prof. Ing. Marie Jurová, CSc. (předseda) prof. Ing. Miroslav Píška, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Zdeňka Konečná, Ph.D. (člen) Ing. Pavel Mráček, Ph.D. (člen) Ing. Roman Ptáček, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2016-06-17
Defence
Otázky oponenta – odpovězeno prof. Ing. Miroslav Píška, Csc. - "Co přesně vyrábí daný podnik? Jaké jsou požadavky na materiál?" - částečně odpovězeno Ing. Pavel Mráček, Ph.D. - "Jaké bylo největší úskalí pro zpracování Vaší práce?" - odpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO