WiFi síť 802.11b a její simulace

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií
Abstract
Táto bakalárska práca sa zaoberá problematikou bezdrôtových sietí a ich simuláciou. Na začiatku je zahrnutý krátky úvod do bezdrôtových sietí a procesu simulovania. Práca je zameraná na jeden typ bezdrôtových sietí a to konkrétne na štandard IEEE 802.11b, tiež nazývaný ako "WiFi sieť". Ďalej je rozobraný sieťový simulátor "The network simulator - ns2" a možnosti jeho využitia. Následne je navrhnutá WiFi sieť, z ktorej je urobená hrubá analýza. Topológia je zvolená podľa reálnej siete, ktorá podlieha stálemu pozorovaniu a zaznamenávaniu prevádzky. Táto topológia siete je od simulovaná v spomenutom simulátore ns2, pomocou skriptu napísaného v jazyku TCL. Z dosiahnutých výsledkoch sú urobené analýzy. V závere je uvedené zhrnutie jednotlivých analýz a ich porovnanie s reálnym výkonom siete.
This work deals with the technological background of wireless networks and the conceptual issues of their simulation. The introductory part provides a brief review of essential facts related to wireless networks and simulation flow. Furthermore, our work will focus on one particular type of such networks, which is governed by the standard IEEE 802.11b, also recognized as WiFi network. The actual simulation will be carried out by means of "The network simulator - NS2". Its general description is included together with some practical comments on possible deployment scheme. Then, we design a simple WiFi network which will be subjected to our analysis. The underlying topology was inspired by a real network scheme where the data traffic can be constatnly monitored and evaluated. Simulation of the proposed network was successsfully performed with help of the previously mentioned NS2 simulator. Script written in TCL language, which containted network definition and necessary control commands, served as the simulation input. The final part of this work contains a general summary of individual analyses and their comparison with real-life network performance.
Description
Citation
MARTIŠ, V. WiFi síť 802.11b a její simulace [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2007.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Informační technologie
Comittee
Date of acceptance
2007-06-13
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO