Daňové zatížení příjmů ze závislé činnosti

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Tato bakalářská práce pojednává o změnách v zákoně č. 586/1992 Sb., o dani z příjmu, které proběhly od roku 2008 do roku 2011. Zabývá se problematikou zdanění přííjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků. V teoretické části popisuje obecné daňové principy České republiky. Praktická část shrnuje novelizace zákona a zkoumá dopady změn na různé skupiny poplatníků. Cílem je zhodnocení dopadu změn na výslednou daňovou povinnost poplatníka.
The batchelor thesis focusis on legislative changes of the Law of Income no. 586/1992 Co. from 2008 till 2011. It deals with the issue of taxation of individuals income from employment and functional benefits. The theoretical part describes the general tax principles of the Czech Republic. The practical part summerizes the amendment Act and examines the impact of changes on different groups of taxpayers. The aim is to evaluate the impacts on the resulting tax liability of the taxpayer.
Description
Citation
POSPÍŠILOVÁ, M. Daňové zatížení příjmů ze závislé činnosti [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2012.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Daňové poradenství
Comittee
prof. Ing. Alena Kocmanová, Ph.D. (předseda) Ing. Miroslav Hořický (místopředseda) Ing. Libor Benátský (člen) Ing. Lenka Smolíková, Ph.D. (člen) Mgr. Petr Václavek (člen)
Date of acceptance
2012-06-19
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO