Zlepšování výrobní logistiky ve vybraném podniku

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
D
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Bakalářská práce se zabývá zlepšováním výrobní logistiky ve vybraném podniku. Práce je zaměřena na současný stav výrobní logistiky, materiálový tok a jeho analýzu. Obsahuje návrhy na zlepšení výrobní logistiky a plynulosti materiálových toků ve výrobním podniku.
The bachelor thesis deals with the improvement of production logistics in selected company. The work is focused on the current state of production logistics, material flow and its analysis. It includes suggestions for improving production logistics and fluidity of material flows in the manufacturing enterprise.
Description
Citation
MŇUKOVÁ, E. Zlepšování výrobní logistiky ve vybraném podniku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2019.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Ekonomika a procesní management
Comittee
prof. Ing. Vojtěch Koráb, Dr., MBA (předseda) Ing. Pavel Holek (místopředseda) doc. PhDr. Iveta Šimberová, Ph.D. (člen) Ing. Vladimír Bartošek, Ph.D. (člen) Ing. Tomáš Heralecký, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2019-06-18
Defence
Ing. Holek: Zde uvádíte, že společnost byla založena v roce 1994. Neexistovaly její výrobky již dříve? - zodpovězeno částečně prof. Koráb: Představila jste zástupci vedení podniku vaše návrhy řešení? - zodpovězeno v plném rozsahu prof. Koráb: Jaké budou náklady na vaše návrhy? - zodpovězeno v plném rozsahu
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO