Zdvihové ústrojí jeřábové kočky 28 000 kg

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Zdvihací zařízení jsou strojní zařízení, pomocí kterých se přemisťují břemena zavěšena, či připevněna na nosných prvcích svislým, nebo vodorovným pohybem na určená místa ve vymezeném prostoru. Zdvihací zařízení se rozdělují podle způsobu práce, dopravní vzdálenosti a zásadního konstrukčního provedení do tří skupin. Tato bakalářská práce řeší návrh základních parametrů zdvihu, návrh průměru lana, lanového bubnu, vodící a vyrovnávací kladky, včetně pevnostního výpočtu lanového bubnu a středového čepu. Nedílnou součástí je také návrh poháněcího zařízení, volba převodovky s brzdou a návrh ložiska pro uložení středového čepu lanového bubnu.
Some lift devices are machine devices, with their support we can transfer some weights, hanging or fixted on supporting members, vertical or horizontal movement on designated place in restricted space. Some lift devices are classified after operating principle, travel distance and basic construction of the tree groups. This thesis solve proposal basic parameters lift, proposal cable mean, cable drum, guide and balancing block, including strenght calculation of cable drum and centric cog. Integral part of is also draft propulsion machinery, selection gear-box with brake and draft bearing for deposition centric cog of cable drum.
Description
Citation
NEČAS, J. Zdvihové ústrojí jeřábové kočky 28 000 kg [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2010.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Stavba strojů a zařízení
Comittee
doc. Ing. Zdeněk Kopecký, CSc. (předseda) doc. Ing. Miroslav Škopán, CSc. (místopředseda) Ing. Přemysl Pokorný, Ph.D. (člen) Ing. Jiří Špička, CSc. (člen) doc. Ing. Pavel Novotný, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2010-06-21
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO