Statistické posouzení finanční výkonnosti podniku

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Bakalářská práce je zaměřena na posouzení výkonnosti společnosti pomocí analýzy časových řad. Výkonnost bude stanovena na základě analýzy účetních výkazů ve sledovaném období. V práci je vysvětlena teorie, na kterou navazuje analytická a návrhová část práce. Primárním cílem návrhové části je zvýšení tržeb společnosti a vytvoření programu pro vlastní analýzu.
The thesis is aimed at assessing the company performance by time series analysis. Performance will be determined by analysis of financial statements in the period. In the thesis the theory is explained and followed by the analytical and design part. The primary aim of the part proposal custom solution is to increase sales of the company and to create a program for their own analysis.
Description
Citation
HANÁK, L. Statistické posouzení finanční výkonnosti podniku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2012.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Manažerská informatika
Comittee
doc. Ing. Miloš Koch, CSc. (předseda) doc. RNDr. Jiří Kropáč, CSc. (místopředseda) Ing. Bernard Neuwirth, Ph.D., MSc (člen) Ing. Tomáš Heralecký, Ph.D. (člen) doc. Ing. Pavel Štarha, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2012-06-20
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO