Detekce významných bodů v obrazu pomocí Harrisova detektoru

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Tato bakalářská práce se zabývá aplikací Harrisova detektoru rohů pro nalezení významných bodů v obrazech a modelech. Součástí práce je implementace algoritmů v programovacím jazyce Python. Programy jsou testovány na reálných obrazech získaných pomocí fotoaparátu a modelech získaných pomocí 3D skeneru.
This bachelor’s thesis deals with application of Harris corner detector for finding corner points in images and models. This thesis also contains an implementation of the algorithms in Python programming language. Programs are tested on real images captured by camera and models created by 3D scanning.
Description
Citation
KVĚTNÝ, M. Detekce významných bodů v obrazu pomocí Harrisova detektoru [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2019.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Matematické inženýrství
Comittee
prof. RNDr. Jan Čermák, CSc. (předseda) doc. Ing. Petr Tomášek, Ph.D. (místopředseda) Mgr. Jana Hoderová, Ph.D. (člen) Mgr. Irena Hlavičková, Ph.D. (člen) doc. Ing. Pavel Štarha, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2019-06-13
Defence
Martišek: projektivní prostory, afinní prostory, význam komplexních vlastních čísel Tomášek:- Hlavičková: velikost modelu Hoderová:- Štarha: metoda nejmenších čtverců, podmínky pro bázové funkce
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO